Firma została założona w 1991 roku przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki Aleksandra Piotrowskiego i Edwarda Kosakowskiego. Obecnie grono współwłascicieli obejmuje również Agnieszkę Kosakowską i Ewę Zielińską.

W zakres działania firmy wchodzą zarówno prace ściśle konserwatorskie przy dziełach sztuki, zabytkach architektury, wytworach rzemiosła artystycznego, jak i prace na pograniczu rzemiosła, wymagające jednak wysokich kwalifikacji. Charakterystyczne dla działalności firmy jest podejmowanie się skomplikowanych kompleksowych i interdyscyplinarnych działań w dużych obiektach.

Firma bierze udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, podejmuje się odtworzenia dawnych technologii i rekonstrukcji nietypowych obiektów, aktywnie włącza się w rozwój metod dokumentacji i projektowania konserwatorskiego, a także przyczynia się do wzbogacania warsztatu wykonawców przez wdrażanie opracowanych rozwiązań.


Tak szeroki zakres działania jest możliwy dzięki stałej współpracy dużego zespołu konserwatorów dzieł sztuki, konsultantów naukowych, technologów, specjalistów z wielu dziedzin oraz wykwalifikowanych techników różnych specjalności. AC Konserwacja Zabytków wykonała blisko 200 prac konserwatorskich na terenie Polski oraz kilka za granicą. Wśród konserwowanych obiektów znalazły się m.in.: Zamek Królewski na Wawelu, Sukiennice, kościół o.o. bernardynów i Teatr Słowackiego w Krakowie, Zamek w Krasiczynie, Katedra Najświętszej Marii Panny w Kielcach czy Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu.

Zapraszamy do współpracy!